Улаанбаатар хотын салбар

Монгол Эм Импэкс Концерн нь Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрөл ихтэй байршилууд болон алслагдсан бүсүүдэд өөрийн салбарыг нээж  хэрэглэгчиддээ үйлчилгээгээ улам ойртуулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 23 салбараар дамжуулан иргэд болон эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудад чанартай баталгаатай эм, эмийн бүтээгдэхүүнийг хүргэн ажиллаж байна.